Tagrens

Tagrens

Ved du hvor vigtigt det er at få renset dit tag? Hvis ikke så kan disse problemer opstå og det kan ende dyrt i andre omkostninger. Når dit tag bliver beskidt ser det slidt og mat ud, det er fordi der sætter sig snavs og alger fast. Når der er snavs og alger giver det mulighed for at mos og lav kan vokse, hvis der er mos på taget kan det holde på fugten i taget og det kan give problemer såsom frostsprængninger om vinteren, hvorimod mos, alger og lav giver mulighed for at andre planter frit kan vokse, det fører til at der kommer rødder som frit kan skubbe og rykke til dine tegl eller eternit hvilket fører til at vandet fra fugt, regn mm trænger stille ind i dit hus.

Det er problemer der kan ende dyrt da der så kommer fugt ind i hjemmet som kan føre til svamp.

Tagrende rens alfa omega – hvorfor?

Dit tag og tagrender tager imod en tusindvis af liter vand i løbet af året, det kræver vedligeholdelse ved rens, da fugt er den værste fjende for sit hus. Når først fugten kommer ind, så kan det blive en dyr opgave at få udført. For at sikre vandet smertefrit kan passere videre til kloaksystemet kræver det en rensning af og til.

 

Du kan risikere ved ikke at få renset igennem:

Inddækning, træværket i sternbrædder samt udhæng kan risikere svamp og råd hvis vandet ikke kan løbe igennem tagrenderne. Hvis det skule ske at vadet derimod løber med af dit murværk kan problemer såsom skjolder på maling, sten og puds opstå, fugtskader samt frostsprængninger.

Ved træhuse er risikoen råd og fugt når/hvis vandet løber ned af ydervæggene.

 

Hvis vandet ryger ned på fliser, græs mm så kan det volde problemer med fugt i kælder, sokkel samt fundamentet.

 

Derfor er det alt afgørende at få renset dine tagrender for, at forebygge disse skader, da det kan blive langt dyre vis det undlades. Vi anbefaler dette bliver gjort 1 gang om året, for at sikre at vandet har fri adgang til kloaksystemet.

 

Hvornår skal tagrender renses?

 

Den ene gang om året hvor vi anbefaler at få renset tagrender, er når bladene er faldet af træerne om efteråret. Bladende og andet løvfald er nemlig skyld i tilstoppet tagrender.