Ejendoms- & viceværtservice ( Trappevask, Flyttetilsyn )

Vi tilbyder stabil & ejendomsservice i høj kvalitet på hele Sjælland.

Hvad består ejendomsservice af?

Selve ordet ejendomsservice er et brugt ord i forskellige brancher, og det er derfor svært for dig/ jer som kunde at vide hvad du/ I overhovedet får når du/I beder om ejendomsservice.

Hvad består ejendomsservice af?

Kort & godt så er ejendomsservice de opgaver der indbefatter vedligeholdelsesdelen af ejendommen, som udføres ugentligt eller generelt løbende i løbet af året, og dens årstider.
Her taler vi om alt fra løbende trappevask til den løbende overblik af jeres varmeanlæg.
Der er dog forskel på at have en vicevært & gårdmand tilknyttet, som blot primært kun udfører dele af ejendomsservicen.
Vi har her nogle ting, som vi i Larsen Byg & Ejendomsservice tilbyder ved en fast aftale. Dette er ydelser vi inden kan ligge fast ind i aftalen. Eller ydelser som kan tages efter behov.

– Løbende trappevask
– Periodevis vinduespolering
– Rengøring af fælleslokale, gårdtoilet & lignende.
– Udslamning af varmtvandsbeholder, og andet lettere håndtering af varmecentral
– Aflæsning af dvs måleenheder.
– Vedligeholdelse af gårdareal.
– Renholdelse af fortov, og offentlige områder der er tilknyttet ejendommen.
– Ren-& vedligeholdelse af grønnearealer
– Udskift af elpære og batterier til brandalarmer
– Rens/ støvsugning af tagrender & nedløbsrør
– Glatførebekæmpelse såsom salte & rydde sne efter gældende lovgivning, og selvfølgelig efter ønske.

Som du/ I kan se drejer ejendomsservice sig om ren vedligeholdelse. Ønsker man at tilføje flere opgaver til listen, for fx døgnvagt, varmemesterrolle, grafittiabonnoment el andet.
Så skal man over i vores viceværtservice. Da en vicevært varetager flere, og andre opgaver.
Læs mere under viceværtservice afsnittet.

Viceværtservice:

Hos Larsen Byg & Ejendomsservice bygger vi vores viceværtservice på erfaring, og dette kan tydeligt mærket.
Vores viceværter er ikke ”bare” en vicevært. De har erfaring fra håndværkerbranchen, som tydeligt kan mærkes når du kommer ud, og skal løse en eller flere opgaver på jeres ejendom.
Vores viceværter kan nemt klare alle de små rep og vedligeholdelses dele inden der skal en håndværker på opgaven. Det gør at deres spares penge på dyre håndværkere når det kræver små opgaver.
Udover det så kan vi klare de små opgaver når vi alligevel er på ejendommen.

Står vi overfor større projekter el renoveringsopgaver. Så kan vores viceværter være formidlere til bestyrelsen, og samtidig hjælpe til under processen. Da vi har et bredt netværk af dygtige håndværkere.

Vores viceværtservice opfatter blandt andet…

– Daglig telefontid for beboere
– Døgnvagt ved akutte situationer.
– Almen tilsyn af ejendommen og dens tilstand.
– Småreparationer såsom udskift af brædder, justering af dørpumpe mm.
– Tilsyn af installationer ( Herunder fjernvarme )
– Vedligeholdelse af indendørs arealer
– Vedligeholdelse af udendørs arealer
– Håndværkerkontakt, og ikke mindst tilsyn hermed.
– Flyttetilsyn
– Opsætning af navneskilte
– Tilsyn med storskrald, containere mv.
– Udkørsel af dagrenovationen
– Kontakt til kommune vedrørende ejendommens løsninger.
– Administration af nøgle &/el nøglekort samt andre adgangskortsystemer.
– Medvirken til bestyrelsesmøder.